Αναρτήσεις

Νέα τροποποίηση στους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας: Αντικατάσταση του Εντύπου Απαίτησης (έντυπο αρ.4)

Καταγγελία εναντίον ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγγελιών για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων - Προειδοποίηση της Επ.Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Oι αεροπορικές εταιρείες δεν θα πρέπει να χρεώνουν επιπλέον για τις χειραποσκευές: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

MiCAR: The dawn of a Regulated Digital Era on Markets in Crypto-Assets

Μία (1) κενή θέση Νομικού Λειτουργού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Τροποποιητικά νομοσχέδια του κλάδου Εταιρειών σε δημόσια διαβούλευση

Η έκθεση της GRECO για την διαφθορά στην Κύπρο

Οι πρώτες τροποποιήσεις των Νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας : Ισχύουν από 29 Σεπτεμβρίου 2023

Θέση εξειδικευμένου Νομικού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας από το Εφετείο: Ενδιάμεση απόφαση επί αίτησης επαναφοράς έφεσης

Oι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Αγωγή κατά του Twitter για μαζικές απολύσεις μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων

Ο περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023

Ο περί Ενοικιοστασίου Τροποποιητικός Διαδικαστικός Κανονισμός 2023: Έντυπο διορισμού δικηγόρου

Η Ποινική Συνδιαλλαγή στα Οικονομικά Εγκλήματα (άρθρο 301 Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)

Πρόστιμο 17.000 ευρώ σε τηλεοπτικό κανάλι που μετέδωσε δημοσκόπηση 7 ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές

Ποινικές ευθύνες σε πλήρωμα και ο θάνατος του 36χρονου στο Blue Horizon- Ο καταπέλτης έπρεπε να ήταν ήδη κλειστός

Εξαιρέθηκε η δικαστής από τη θανατική ανάκριση για την υπόθεση του Θανάση Νικολάου

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)