Αναρτήσεις

Αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε. στην Κύπρο για μη πλήρη μεταφορά της Οδηγίας για την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Τροποποίηση στον Διαδικαστικό Κανονισμό για τα Εντάλματα Προνομιακής Φύσεως

Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 για τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού

Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας σε διαβούλευση

Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο «Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» στο Πανεπιστήμιου Κύπρου

Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία στη Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Τεχνητή νοημοσύνη: Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο Κανονισμό

Υποχρέωση του εργοδότη να αιτιολογεί την καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΔΕΕ)

Εκ νέου εξέταση αίτησης ασύλου: Δικαστική απόφαση δύναται να συνιστά νέο στοιχείο (ΔΕΕ)

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 σε δημόσια διαβούλευση

Δίκαιο και Πολιτική

Διάταγμα κράτησης παιδιού που κρίθηκε ένοχο διάπραξης αδικήματος: Τροποποίηση στο Νόμο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο

Οι αλλαγές που έρχονται στη Δικαιοσύνη το 2024

Εξέταση Αιτήσεων για Πολιτογράφηση : Ανακοίνωση του Υπ.Εσωτερικών

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας