Αναρτήσεις

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Τεχνητή νοημοσύνη: Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο Κανονισμό

Υποχρέωση του εργοδότη να αιτιολογεί την καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΔΕΕ)

Εκ νέου εξέταση αίτησης ασύλου: Δικαστική απόφαση δύναται να συνιστά νέο στοιχείο (ΔΕΕ)

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 σε δημόσια διαβούλευση

Δίκαιο και Πολιτική

Διάταγμα κράτησης παιδιού που κρίθηκε ένοχο διάπραξης αδικήματος: Τροποποίηση στο Νόμο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο

Οι αλλαγές που έρχονται στη Δικαιοσύνη το 2024

Εξέταση Αιτήσεων για Πολιτογράφηση : Ανακοίνωση του Υπ.Εσωτερικών

Κενή θέση Πρώτου Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών με μισθό από €57.077

Προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης Δικαστή Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών

Γυναικοκτονία & Έµφυλη Βία

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων των δικηγόρων για την περίοδο Ιουνίου 2024

Κενή θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία

Παράταση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών

Κατάργηση ετήσιου τέλους εταιρειών από το έτος 2024 και μετά

Στατιστικά στοιχεία για τις προδικαστικές παραπομπές στο ΔΕΕ: Στην τελευταία θέση η Κύπρος με ένα αίτημα το 2023

Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου λόγω μη πλήρους μεταφοράς της οδηγίας για τις δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Πρόστιμο 30.000 ευρώ σε εταιρεία αλουμινίων από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

€150 το ανώτατο όριο του προστίμου για εκπρόθεσμη καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων από εταιρείες

Η Κύπρος παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους

Εννέα (9) θέσεις Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία για θέματα ασύλου

Οκτώ (8) θέσεις Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου