Αναρτήσεις

Οι αλλαγές που έρχονται στη Δικαιοσύνη το 2024

Εξέταση Αιτήσεων για Πολιτογράφηση : Ανακοίνωση του Υπ.Εσωτερικών

Κενή θέση Πρώτου Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών με μισθό από €57.077

Προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης Δικαστή Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών

Γυναικοκτονία & Έµφυλη Βία

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων των δικηγόρων για την περίοδο Ιουνίου 2024

Κενή θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία

Παράταση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών

Κατάργηση ετήσιου τέλους εταιρειών από το έτος 2024 και μετά

Στατιστικά στοιχεία για τις προδικαστικές παραπομπές στο ΔΕΕ: Στην τελευταία θέση η Κύπρος με ένα αίτημα το 2023

Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου λόγω μη πλήρους μεταφοράς της οδηγίας για τις δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Πρόστιμο 30.000 ευρώ σε εταιρεία αλουμινίων από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

€150 το ανώτατο όριο του προστίμου για εκπρόθεσμη καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων από εταιρείες

Η Κύπρος παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους

Εννέα (9) θέσεις Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία για θέματα ασύλου

Οκτώ (8) θέσεις Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία

Θέση Δικηγόρου - Νομικού Συμβούλου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νέες Τεχνολογίες Και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Πρόσφατες Εξελίξεις Και Προοπτικές

Τροποποιήσεις στον περί Δικηγόρων Νόμο (Τροποποιητικός Ν.17(Ι)/2024)

Διάταγμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Οικογενειακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

Ποσοστό επιτυχίας μόλις 0,46% για τις υποθέσεις στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας το 2023

Overcoming the challenges on big infrastructure projects by adopting a similar model to HRADF in Cyprus

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Προκήρυξη για 2 θέσεις Νομικών Λειτουργών ως Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λευκωσίας

Πρόστιμο 45.000 ευρώ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για διαρροή δεδομένων μετά από κυβερνοεπίθεση

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων